Copyright | KerkTube.tv

Copyright

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze webpagina mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 'Thom Knepper' of 'Vincent Metevelis'.
Ook erkennen wij, 'KerkTube.tv', geen eigenaar zijn van content die wordt uitgezonden door één van de kerken.
Dit met uitzondering van content gemaakt en/of gepubliseerd door KerkTube.tv.

KerkTube.tv maakt gebruik van iframe's. Hierdoor geven wij aan dat de content in deze iframe's niet van ons is tenzij onze naam hier in staat.
Heeft u vragen over deze tekst? Stuur dan een mail naar info@kerktube.tv.